Praktijk Frederiks 023 - 55 30 444
Praktijk van der Stap / Maat 023 - 55 30 442

Praktijkondersteuner

De huisartsenzorg in Nederland is sterk in beweging één van de ontwikkelingen is de invoering van de praktijkondersteuner (POH).
De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts en verricht, in overleg met de huisarts, een aantal  taken in de praktijk. Onze praktijkondersteuners zijn verpleegkundigen die een aanvullende opleiding hebben gekregen.

In onze praktijk zijn Marloes Zomer en Mieke Özcan als praktijkondersteuner werkzaam. Zij houden zich vooral bezig met de zorg voor mensen met langdurige, chronische, aandoeningen.

Bijvoorbeeld:

Spreekuur voor diabetes patiënten
– begeleiding
– voorlichting
– periodieke controles

Spreekuur voor hypertensie patiënten/cardio-vasculaire screening
– begeleiding
– voorlichting
– periodieke controles

Spreekuur voor astma/COPD patiënten
– begeleiding
– voorlichting
– longfunctietest/inhalatietechnieken

Huisbezoek bij ouderen en langdurig zieken

Afspraken maken
Afspraken voor het spreekuur van de praktijkondersteuner kunt u maken bij de assistente of  bij de praktijkondersteuner zelf.