Praktijk Frederiks 023 - 55 30 444
Praktijk van der Stap / Maat 023 - 55 30 442

Landelijk Schakelpunt

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar voor andere hulpverleners?
Alleen met uw toestemming (klik hier voor het toestemmingsformulier).

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Daarom wil uw huisarts graag medische gegevens kunnen delen met andere  zorgaanbieders (zoals huisartsen op de Spoedpost, apotheken en ziekenhuizen), voor een completer beeld van uw medische situatie.

Uw praktijk sluit zich aan op het LSP
Op dit moment kunnen de artsen op de Spoedpost in Haarlem al een beperkt deel van uw dossier inzien. Per 1 januari 2015 wordt dit systeem echter stopgezet. Daarom sluit onze praktijk zich aan op het Landelijk Schakelpunt (LSP, er wordt ook wel eens gesproken van het Elektronisch Patiënten Dossier). Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.
Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. Wij willen u vragen uw keuze aan ons kenbaar te maken.

Het systeem
Als u toestemming geeft, zijn uw gegevens daarna op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben. Het LSP is een beveiligd netwerk waarop computersystemen van zorgverleners in Nederland kunnen aansluiten. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in dat netwerk. Ze blijven in het systeem van uw eigen zorgverlener. Zo voorkomen we dat zorgverleners “oude” gegevens raadplegen.
Uw gegevens zijn goed beveiligd. Alleen zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, kunnen ze inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens. Bovendien moeten zorgaanbieders die medische gegevens beschikbaar stellen of raadplegen via het LSP aan strenge eisen voldoen.

Welke gegevens worden uitgewisseld?
Alleen de noodzakelijke gegevens uit het dossier worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Het gaat alleen om gegevens die nodig zijn voor de zorg aan u. Zorgaanbieders stellen in overleg vast welke gegevens dat zijn. En ook aan welke zorgaanbieders het nodig is bepaalde gegevens beschikbaar te maken. Dit kan van tijd tot tijd dus aangepast worden, maar altijd binnen de hier gestelde voorwaarden.
Het gaat bij de uitwisseling altijd om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw medicijnen, diagnoses, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken. Wilt u dat bepaalde medische gegevens niet zijn in te zien? Dan kunt u deze laten afschermen. Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Toestemming geven of weigeren? Meer weten?

DOWNLOAD HIER HET TOESTEMMINGSFORMULIER stuur het per mail of post naar de praktijk.

U kunt het formulier natuurlijk ook bij de balie krijgen en invullen.

Via de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u met uw DigiD aangeven of u wel of geen toestemming geeft.

Meer informatie over het LSP vindt u op www.vzvz.nl