Praktijk Frederiks 023 - 55 30 444
Praktijk van der Stap / Maat 023 - 55 30 442

Praktijkaccreditering

NHG praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken, uitgegeven door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continu en meetbaar werken aan kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Dit keurmerk biedt zorgverzekeraars en patiënten de garantie dat de huisarts zijn vak uitoefent volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en zich continu wil verbeteren.

Aan beide praktijken is de NHG-Praktijkaccreditering toegekend.

In het accrediteringstraject zijn de praktijken getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en -organisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van de praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijken stellen met al deze informatie regelmatig verbeterplannen op, waarmee zij de kwaliteit verder willen verhogen.

Met alle geleverde inspanningen voldoen de praktijken aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering.

Voor meer informatie over NHG-Praktijkaccreditering kunt u deze website bezoeken.