Praktijk Frederiks 023 - 55 30 444
Praktijk van der Stap / Maat 023 - 55 30 442

Uw eigen risico

Wij krijgen regelmatig vragen over het eigen risico van uw zorgverzekering.
Het eigen risico houdt in dat u een bepaald bedrag zelf moet betalen, alvorens uw zorgverzekeraar gaat uitbetalen. In 2018 is dit bedrag €385,-.
Huisartsenzorg is vrijwel de enige uitzondering op deze regel: consulten bij uw huisarts worden niet verrekend met uw eigen risico.

Onderzoeken die uw huisarts aanvraagt (zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een kweek van de urine, of een pathologisch onderzoek) vallen echter wel onder het eigen risico. Het kan dus zijn dat u hiervoor achteraf een rekening van uw verzekeraar ontvangt. Hetzelfde geldt voor voorgeschreven medicijnen of een consult of opname in het ziekenhuis.

Wij weten als huisartsen niet altijd de precieze kosten van de onderzoeken of medicijnen. Eventueel kunt u dit vooraf navragen bij uw apotheek of het betreffende laboratorium.