Praktijk Frederiks/Granneman 023 - 55 30 444
Praktijk van der Stap 023 - 55 30 442

Corona-informatie

6 april 2021
Vanaf volgende week zullen de eerste patiëntengroepen de mogelijkheid krijgen om via de huisarts gevaccineerd te worden. Dit doen we op een centrale locatie (bij de IJsbaan Haarlem), de organisatie wordt verzorgd door onze regionale huisartsenkoepel.
Patiënten geboren van 1956 t/m 1960 en patiënten met ernstig overgewicht (BMI >40) tussen de 65 en 75 jaar zullen per brief worden opgeroepen. Zij kunnen de oproep uiterlijk zaterdag 10 april in de brievenbus verwachten. Het vaccineren zal plaatsvinden van woensdag 14 t/m zaterdag 17 april. De tweede vaccinatieprik volgt ongeveer 12 weken later.

Waarom vinden wij de corona-vaccinatie belangrijk en veilig? LEES HIER

22 januari 2021
Wanneer word ik gevaccineerd tegen het Covid-19 virus?

Ik ben 60+ en ik woon thuis
U wordt zoveel mogelijk in het eerste kwartaal van 2021 gevaccineerd.
In de laatste week van januari wordt gestart met het vaccineren van de thuiswonenden van 90 jaar en ouder. Daarna zullen telkens de volgende leeftijdsgroepen opgeroepen worden. Selectie van uw leeftijdsgroep gebeurt op basis van uw geboortedatum.

Ik ben tussen de 18 en 60 jaar, ik woon thuis en ik ontvang altijd een oproep voor de griepprik
Volgens de huidige planning wordt u vanaf de medio februari opgeroepen voor vaccinatie. De precieze datum en volgorde van oproepen is op dit moment nog niet bekend.

Ik ben tussen de 18 en 60 jaar, ik woon thuis en ik heb verder geen gezondheidsklachten
Volgens de huidige planning wordt u vanaf begin april opgeroepen voor vaccinatie. De precieze datum en volgorde van oproepen is op dit moment nog niet bekend.

Ik ben jonger dan 18 en ik woon thuis
Op dit moment is nog niet bekend wanneer kinderen onder de 18 jaar worden gevaccineerd.

Woont u in een verpleeghuis of instelling? Neemt u dan contact op met uw verzorger over wanneer u naar verwachting gevaccineerd wordt.
Werkt u in de zorg en heeft u direct contact met cliënten/patiënten? Neemt u dan contact op met uw werkgever over wanneer u naar verwachting gevaccineerd wordt.

Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl

8 mei 2020
Testbeleid als de scholen weer open gaan, wat is de taak van uw huisarts?

Leraren
Leraren met klachten die mogelijk passen bij Corona, kunnen bij de GGD aangemeld worden via de bedrijfsarts.
Kwetsbare leraren overleggen met bedrijfsarts of zij wel/ niet aan het werk kunnen. Algemene informatie over wat verstaan wordt met kwetsbaarheid staat op de website van het RIVM.
Als een leraar ernstige klachten heeft waarvoor een medisch beleid nodig is, kunnen zij een afspraak krijgen bij hun huisarts. Daar kan evt. ook een test uitgevoerd worden, maar alleen bij een medische indicatie.
Leerlingen
Leerlingen die hoesten/ snotteren etc. moeten thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn, net zoals landelijk voor iedereen geldt.
De heel kwetsbare leerlingen, die een groot risico lopen als zij naar school gaan, blijven thuis. De beslissing hierover ligt bij de kinderarts. Het gaat alleen om ernstig zieke kinderen die immuun gecompromitteerd zijn.
Als een leerling bekend is met hooikoorts/ astma etc. en om die reden luchtwegklachten heeft die passen binnen zijn of haar normale klachtenpatroon dan kan het kind gewoon naar school, is het klachtenpatroon anders of is er sprake van een duidelijke verkoudheid dan blijft die leerling thuis. De huisarts komt alleen in beeld als er ernstige (benauwdheid) klachten zijn. Zo nodig kan dan verwezen worden naar de Corona huisartsen poli.
De school of leraren mogen niet aan een leerling een test of een briefje vragen als bewijs dat iemand astma/ hooikoorts heeft of negatief getest is. Dit is niet de taak van de huisarts, dat was eerder ook niet de taak van de huisarts. Bedenk dat een negatieve testuitslag ook maar een korte geldigheidsduur heeft, want volgende week kan de situatie alweer anders zijn.

15 april 2020
Corona Check App

In navolging van het OLVG in Amsterdam biedt het Spaarne Gasthuis in nauwe samenwerking met de huisartsen uit de regio ook de corona-check app aan. Patiënten woonachtig in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer kunnen hier gebruik van maken. Ook als u geen klachten heeft, kunt u deelnemen aan de app. De corona-check app geeft algemene uitleg over het coronavirus. Ook helpt hij u als u klachten heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus. U voert elke dag een aantal gegevens in. Een medisch team beoordeelt deze gegevens en kijkt welke zorg u nodig heeft. De app geeft u houvast én helpt om in deze moeilijke tijd de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken.

Kijk op de website van het Spaarne Gasthuis voor meer informatie, of klik hier als u meteen deel wilt nemen.

8 april 2020
Wat gebeurt er in de huisartsenpraktijk?

Op dit moment zien de huisartsenpraktijken in onze regio enkele patiënten per dag die mogelijk besmet zijn met het Corona virus. Omdat er niet getest wordt, weten we niet zeker of het altijd het Corona virus is. Het kan, bij dezelfde klachten, ook gaan om een gewoon griepvirus.

Wij hebben gedurende de dag gescheiden spreekuren voor patiënten die mogelijk Corona hebben.

De visites bij mensen thuis worden meestal door de eigen huisartsenpraktijk gedaan.

De huisartsen doen ook nog gewoon spreekuur, waarbij alleen patiënten gezien worden met klachten die niet te lang kunnen wachten.

Met kwetsbare en oudere patiënten proberen zij contact te houden door hen te bellen en te vragen hoe het gaat.

Veel mensen denken dat ze de huisarts helemaal niet meer mogen bellen. Dat is niet waar. U mag ons bellen of een e-consult sturen. We denken met u mee en proberen een oplossing te bedenken. Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid.

Veiligheid

In de praktijk wordt veilig gewerkt. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk anderen ontmoet en ook slechts heel kort in de wachtkamer hoeft te zijn. Daarbij wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt, na elke patiënt tijdens het Corona spreekuur en elke dag bij het gewone spreekuur. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden dan ontsmet.

Organisatie

Afgelopen weken is er door de huisartsenpraktijken heel hard gewerkt om goed om te gaan met het besmettingsgevaar van Corona.

Voor de hele regio is een huisartsen-crisisteam ingericht dat elke dag met elkaar vergadert (via video-bellen) en beslissingen neemt.

De problemen die opgelost moesten worden waren o.a.

  • Kennis vergaren over het Corona virus
  • Borgen dat alle huisartsenpraktijken goed geïnformeerd zijn en dat de noodzakelijke reguliere zorg door kan gaan.
  • Gescheiden spreekuren organiseren voor mogelijk wel- en niet-geïnfecteerde mensen, ook in de avond, nacht en het weekeinde
  • Voldoende beschermingsmaterialen regelen.
  • Het informeren van patiënten en partijen waar we mee samenwerken

Als u nog mondmaskers, schorten, (handen-) alcohol heeft, bel uw huisarts om te beoordelen of het bruikbaar is.

Als het aantal zieke patiënten te groot gaat worden, of als het personeel van de praktijk uit gaat vallen door ziekte, dan stapt de praktijk over naar samenwerking met de andere huisartsen in de regio. Hoe dit gaat verlopen hoort u aan de telefoon als u een afspraak nodig hebt en het zover is.

Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?

Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door Corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.

  1. U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
  2. De huisarts kleedt zich om in de hal
  3. Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
  4. U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
  5. De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.

In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.

Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een Corona infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.

Betrouwbare informatie

Op deze landelijke website wordt nu alles verzameld wat we weten.